Kontakt

Polski Związek Motorowy
Zarząd Okręgowy

40-521 Katowice
ul. Łabędzia 6

Strona www: www.katowice.pzm.pl

Partnerzy

Organizatorzy
i patronaty
Patroni
medialni