Dla kibiców

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie przebiegaj przez drogę, gdy nadjeżdża samochód

2. Nie stawaj po zewnętrznej stronie zakrętu

3. Nie zasłaniaj tablic informacyjnych organizatora

4. Nie pozostawiaj na trasie rajdu dzieci bez opieki

5. Zabezpiecz wszystkie zwierzęta domowe tak, aby nie weszły na trasę rajdu

6. Nie rzucaj żadnych przedmiotów na trasę rajdu

7. Nie pij alkoholu

8. Ostrzegaj innych, gdy widzisz, że swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie

9. Bądź posłuszny wszystkim poleceniom służby porządkowej

10. Nigdy nie blokuj swoim samochodem drogi ewakuacyjnej

11. Zostaw wolny przejazd dla służb ratowniczych

12. Nie lekceważ służb porządkowych

13. Nie zaśmiecaj trasy rajdu

BEZPIECZNE ORAZ NIEBEZPIECZNE MIEJSCA NA ODCINKU SPECJALNYM

KIBICU, PAMIĘTAJ:

– na trasie Odcinka Specjalnego należy zachować szczególną ostrożność.

– nie stój w kopertach, przed taśmą oraz w miejscach oznaczonych tabliczkami „zakaz przebywania osób” – te miejsca są szczególnie niebezpieczne

– nie przebywaj w miejscach uniemożliwiających ucieczkę.

Partnerzy