Informacji dla uczestników Rajdowego Samochodowego Pucharu Śląska

Zespół OKSS ds. Technicznych informuję o konieczności zwrócenia uwagi na następujące kwestie techniczne:

 • Oprócz wymagań wymienionych  w Załączniku nr 3 i 3a Regulaminu Ramowego AIS 2022, przypomina się że zgodnie regulaminem RSPŚl 2022, samochody:
  • Klas       1, 2, 3, CENTO, muszą spełniać dodatkowo wymagania określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu RSPŚl 2022,
  • Klasy     RETRO,                 muszą spełniać dodatkowo wymagania określone w pkt. 4.2.2. Regulaminu RSPŚl 2022,
  • Grupy RallyN,                 muszą spełniać dodatkowo wymagania określone w Przepisach Szczegółowych dla Samochodów Grupy RN PZM.
 • Samochody klasy OPEN muszą spełniać wymagania określone w regulaminie RO dla grup RO OPEN 4WD lub RO OPEN 2WD powyżej 2000 cm3. Dodatkowo wyposażenia bezpieczeństwa osobistego dla uczestników w klasie OPEN musi być zgodne z art. 12 regulaminu RO.
 • W sprzedaży pojawiają się elementy wyposażenia bezpieczeństwa samochodu rajdowego, które rzekomo posiadają homologacją FIA a w rzeczywistości są niebezpiecznymi produktami podrabianymi. Dotyczy to również pasów bezpieczeństwa w szczególności, ale nie tylko, takich marek jak: Sabelt, Sparco, Takata. Należy unikać zakupów wyposażenia bezpieczeństwa FIA w bardzo niskich cenach lub z niepewnego źródła. Zachęca się, aby sprawdzić posiadane pasy bezpieczeństwa pod kątem ich oryginalności. Podrabiane elementy wyposażenia bezpieczeństwa nie spełniają żadnych standardów i nie zapewniają ochrony w trakcie wypadku przez co ich używanie jest niebezpieczne dla zdrowia a nawet życia. Wykaz homologowanych pasów bezpieczeństwa FIA znajduje się w Listach Technicznych FIA (stan na 05.04.2022 r.):

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie oryginalności posiadanych pasów bezpieczeństwa, uczestnicy proszeni są o konsultację pod adresem mail: zt-okss.katowice@pzm.pl .

 • Rekomenduje się zapisy art. 8.3. art. 253 Zał. J 2022 odnośnie otulin ochronnych klatki bezpieczeństwa. Jako minimalne obowiązują poniższe zapisy art. 8.3.5 art. 253 Zał. J 2016:

W miejscach możliwego kontaktu ciał załogi z klatką bezpieczeństwa należy zastosować niepalną otulinę w celu ochrony.

W miejscach możliwego kontaktu kasków załogi z klatką bezpieczeństwa otulina musi spełniać wymagania normy FIA 8857-2001, type A (patrz Lista Techniczna nr 23 „Roll Cage Padding Homologated by the FIA”) i muszą być trwale zamontowane do klatki bezpieczeństwa.

Zastosowanie: Wszystkie kategorie.

Lista Techniczna FIA nr 23 (stan na 19.01.2022 r.):          https://www.fia.com/sites/default/files/l23_roll_cage_padding_9.pdf

 • Przypomina się, że zgodnie z Załącznikiem nr 3 Regulaminu Ramowego AIS 2022:

Jeżeli na bocznych tylnych szybach samochodu naklejone zostaną flagi i/lub imiona/nazwiska to muszą być one zgodne z danymi zawartymi w zgłoszeniu do imprezy, a ich format musi odpowiadać wymaganiom opisanym w art. 28.1 Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA.

Partnerzy

Organizatorzy
Partnerzy
Patronat