Drugi egzamin dla zawodników

Przypominamy, że II termin egzaminu dla sędziów oraz zawodników – licencje rajdowe RN zaplanowany jest na dzień 18 marca na godz. 9:00. Egzamin odbędzie się w siedzibie Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach, ul. Łabędzia 6.
Do egzaminu będą dopuszczeni sędziowie oraz kandydaci na zawodników wcześniej zgłoszeni przez macierzysty klub. W zgłoszeniu proszę podać następujące dane:

  • sędziowie – imię i nazwisko;
  • zawodnicy – imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (kod pocztowy, miasto, ulica), data i miejsce urodzenia, telefon i adres e-mail.

Ponadto kandydaci na zawodników muszą posiadać komplet dokumentów wymaganych regulaminem uzyskania licencji – bez wymaganych dokumentów, potwierdzonych przez macierzysty klub osoba nie będzie dopuszczona do egzaminu!!!
Prosimy o zgłaszanie sędziów oraz kandydatów na zawodników do dnia 13 marca.
Egzamin dla sędziów jest bezpłatny.
Dla zawodników koszt egzaminu wynosi 80,-zł. płatne przelewem na konto bankowe ZO PZM Katowice. Dane do przelewu na stronie ZO Katowice. W tytule przelewu proszę podać: Imię Nazwisko – egzamin na licencję RN.

Partnerzy

Organizatorzy
Partnerzy
Patronat